Välkommen till  ‘KIDEUS’ Förskola i Luleå

Natur

Vår utemiljö med egen gård, ängar, kullar och skog erbjuder barnen både utmanande och naturskiftande miljöer. Genom att vi regelbundet gör skogsutflykter ser vi att barnen utvecklat intresse och förståelse för naturen.

Teknik

Kideus har kommit en bra bit i arbetet med teknik. Vi har ett väl utvecklat samarbete med Teknikens hus där vi bl.a. får utnyttja deras lokaler och kunskap i obegränsad utsträckning.

Engelska

Vi arbetar med det engelska språket genom att vi exponerar barnen för engelskan i förskolans verksamhet. Det är barnens intresse som påverkar vilken riktning arbetet tar.

Varför Kideus Förskola?

Kideus förskola ligger på Campusområdet i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet och Teknikens hus. Här erbjuder vi barnen en kreativ och utforskande miljö i ljusa och öppna lokaler. Vår förskola sätter barnens upptäckande och experimenterande i fokus genom att bland annat utforska natur, teknik och engelska. På Kideus strävar vi efter att ge ditt barn en rolig och stimulerande miljö oavsett ålder eller bakgrund.

Vi försöker se på saker och ting ur ett barns perspektiv.

Närhet till gröna ytor

Vår utemiljö med två egna gårdar, ängar, kullar och skog erbjuder barnen både utmanande och naturskiftande miljöer. Genom att vi regelbundet gör skogsutflykter ser vi att barnen utvecklat intresse och förståelse för naturen. Vi uppmuntrar barnen att vara rädd om vår natur, inte förstöra eller skräpa ner.

Kideus strävar efter att varje barn:

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

IMG_8135

Gård – på två ställen

Förskolans profil är natur, teknik och engelska. Vår tanke är att få influenser från både universitetet och Teknikens hus. Genom att tidigt introducera barnen för en värld av teknik vill vi främja deras kreativitet och vilja att utvecklas. I närheten av förskolan finns dessutom fina naturområden vilket gör det möjligt att bedriva en profilering mot natur.

Genom vår utemiljö med två egna gårdar, ängar, kullar och skog erbjuder vi barnen både utmanande och naturskiftande miljöer.

FullSizeRender

En bra start i livet

Det som påverkar barns sociala utveckling mest i förskoleåldern är deras inträde i kamratkulturen. Förskolan är en plats med massor av möjligheter. Det förändrar barnens livsvärld och ger dem chans att komma in i kamratkulturen. Inte bara för att träffa andra vuxna, som inte är deras föräldrar, utan för att träffa barn som de ännu inte känner.

Kideus är en social arena där barns lek och kunskapande utvecklas samtidigt som det är en arena för barns utveckling och identitetsskapande. Det är i den fria leken som just fantasin och kreativiteten ökar.

IMG_8129

Barnens utveckling

Kideus arbetar med att främja barns utveckling av förmågor som kreativitet, ansvarstagande och empati. Det är förmågor som enligt forskning har stor betydelse för att individer ska lyckas i sin utbildning.

Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

IMG_8173

GRÖNT FLAGG

Med verktyget Grön Flagg blir arbetet med hållbar utveckling en del av det dagliga skol- och förskolearbetet. Arbetet sker cykliskt i perioder om ungefär ett till två år. Under den tiden arbetar vi med tre områden inom hållbarhet som ni vill utveckla, som till exempel energi, återvinning eller utemiljö.

Vi på Kideus har skapat en karaktär som vi kallar för Mofflan för att göra ämnet mer levande för barnen. Mofflan kommer i år även att ta med sin kompis hajen Kaj och tillsammans kommer dom att lära barnen om vattnets former och livet i vatten.

Vi är STOLTA över Kideus och våra barn!

Köket och maten

Vi på Kideus tycker det är viktigt med bra och nyttig mat. Vi lagar maten från grunden och vissa dagar har vi nybakat bröd. Barnen får frukt och grönsaker varje dag.

Vi försöker hålla nere socker/saltintaget och använder oss av naturliga råvaror.

Om ditt barn är allergiskt eller på annat sätt är i behov av särskild kost får
ni tillsammans med personalen komma överens.

DSC2629