Kommunikation genomsyrar allt vi gör på AIR

Vi strävar efter att ta med barnens tankar, idéer och intresse i allt vi gör. Det sker genom att vi lyssnar, bekräftar och stöttar dem i deras lärande.

Kommunikation genomsyrar allt vi gör. Det är ett sätt att förstå sin omvärld på oavsett om det gäller talat språk, skriftspråk eller kroppsspråk och minner. Vi sjunger, ramsar, leker och lär oss vardagliga ord och begrepp som finns runtomkring oss i vardagen. Vi benämner dem både på svenska och engelska då vi har barn från många olika kulturer. Som ett led i detta kommer vi vecka 5 att ha en Engelska vecka. Vi kommer rikta in oss på att jobba med b.la. färger, djur och vardagsord exempel tack, hej, bil.