Water – Fire
– Air – Earth

Ålder: 1-4 år

På avdelningarna vill vi skapa ett lustfyllt lärande i en intressant miljö både inne och ute. Vi vill stimulera barnens sociala utveckling och dess språkliga kompetens, deras nyfikenhet och lust för lärande.

På varje avdelning finns det ca 15 st barn mellan 1-4 år och vi tycker mycket om att leka, sjunga och arbeta med bygg och konstruktion.

Vi finns på LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET campusområde

Space

ÅLDER: 4-5 år

Space är avdelningen för våra största barn i åldrarna 4-5 år. Här jobbar vi aktivt för att förbereda barnen inför skolan och har därför ett mer strukturerat arbetssätt med specifika ämnesdagar.

Under vårterminen 2017 kommer vi förstärka vårt arbete i IKT. De största barnen kommer att få möjlighet att lära sig lättare programmering med hjälp av enklare appar.

Utbildade pedagoger och barnskötare som förbereder era barn för skolan