På avdelningen ‘Earth’ finns skogen nära

På Earth är vi ute mycket, vi försöker även lämna föreskolegården för olika utflykter. Vi arbetar mycket med värderingar och jobbar aktivt för att skapa en så harmonisk miljö för barnen som möjligt.

Eftersom vi överlag har ett natur- och miljöinriktat arbetssätt, så är våra utflykter varje vecka till naturen en mycket viktig del av vår verksamhet.  Vi vill att barnen genom många, rika och roliga naturupplevelser, ska lära sig älska och akta allt liv och alla växter i vår natur- från minsta gråsugga till svidande brännässla.