Skapande och konstruktion ligger oss varmt om hjärtat

På fire tycker både barn och pedagoger om samlingar. Vi sjunger mycket, samtalar, läser sagor och jobbar med våra olika teman. Vi finner stor glädje och stolthet i att ha lyckats så bra med att samla barnen och att de glädjs med oss i lärandet.

När höstterminen börjar fokuserar vi alltid på trygghet. Inget annat temaarbete förekommer under denna period, utan all fokus ligger på att få barnen att känna trygghet och gemenskap, och att de vet att de alltid har en trygg pedagog att komma till då det behövs.

När vi sedan känner att det är dags för temainriktat arbete gör vi detta i block – vi arbetar intensivt med samma tema under någon vecka. Detta för att vi sett att denna upprepning ger ett större intresse och en bättre förståelse hos barnen.

Skapande och konstruktion ligger oss varmt om hjärtat. Barnen har därför tillgång till olika typer av material för att möta dem i deras glädje att skapa. I deras kreativa skapande tränar de dessutom teknik, motorik, fantasi och samarbete.