Om Kideus Förskola

Kideus förskola ligger på Campusområdet i direkt anslutning till Luleå tekniska universitet och Teknikens hus. Här erbjuder vi barnen en kreativ och utforskande miljö i ljusa och öppna lokaler. Vår förskola sätter barnens upptäckande och experimenterande i fokus genom att bland annat utforska natur, teknik och engelska. På Kideus strävar vi efter att ge ditt barn en rolig och stimulerande miljö oavsett ålder eller bakgrund.

Vi försöker se på saker och ting ur ett barns perspektiv.

Äldreboende

Vi har under några år haft ett samarbete med Bergvikensäldreboende som vi på Kideus är mycket stolta över. Vi kommer i år att besöka våra ”kompisar” ca. 1 gång per månad.

Inför våra besök har vi regelbundet ”vuxenträffar” där vi diskuterat innehåll och vad vi ska jobba vidare med.

IKT

Under vårterminen 2017 kommer vi förstärka vårt arbete i IKT. De största barnen kommer att få möjlighet att lära sig lättare programmering med hjälp av enklare appar.

Några av de appar som vi kommer att använda oss av är Turtle Logic och ScratchJr.

Unikum

Alla barn är unika. Vi vill göra det lättare att anpassa lärandet i skolan till alla dessa unika barn. Därför gör Unikum smidiga och säkra verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar. Verktygen gör det lättare att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskolan och skolan.