Avdelningen ‘Space’ för de äldsta barnen

Space är avdelningen för våra största barn i åldrarna 4-5 år. Här jobbar vi aktivt för att förbereda barnen inför skolan och har därför ett mer strukturerat arbetssätt med specifika ämnesdagar.

Bergvikensäldreboende

Vi har under några år haft ett samarbete med Bergvikensäldreboende som vi på Kideus är mycket stolta över. Vi kommer i år att besöka våra ”kompisar” ca. 1 gång per månad.

Jobba med IKT

Under vårterminen 2017 kommer vi förstärka vårt arbete i IKT. De största barnen kommer att få möjlighet att lära sig lättare programmering med hjälp av enklare appar.

Rörelse

Under höstterminen kommer vi vid 5 tillfällen att besöka Stil, där vi kommer att träna Show Kids. Som avslutning har en sedan en uppvisning för alla föräldrar.

Under vintermånaderna åker vi skidor när vädret tillåtit. Förskolan har skidor och pjäxor till alla barn så att alla ska få möjlighet att testa.

På vårterminen har vi vid 5 tillfällen bokat oss på Hertsöbadet för att simma. Dessa 5 gånger avslutar vi sedan med att barnen får ta simmärket Baddaren.