På water vill vi skapa ett lustfyllt lärande

På water vill vi skapa ett lustfyllt lärande i en intressant miljö både inne och ute. Vi vill stimulera barnens sociala utveckling och dess språkliga kompetens, deras nyfikenhet och lust för lärande.

Vi har ett temainriktat arbetssätt. Babblarna utgör den röda tråden i verksamheten. Babblarna är duktiga på olika saker och syns därför i olika sammanhang. Tillsammans täcker de in samtliga områden i läroplanen. Värdegrundsfrågor som hur vi behandlar varandra, visa hänsyn och respekt, omtanke och empati samt allas lika värde värderar vi mycket högt. På Water tycker mycket om att leka, sjunga och arbeta med bygg och konstruktion.